Wydział V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału: Grzegorz Skupiński

Kierownik Sekretariatu: Paulina Kuligowska

Adres:

62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9
budynek: A, parter, pokój: 9

Telefon:

61 423 93 50

E-mail:

ksiegi@gniezno.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu/przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 830 - 1430 oraz 1530 - 1800
wtorek - piątek: 830 - 1430

Godziny wydawania odpisów ksiąg wieczystych (pok. 9):

poniedziałek: 830 - 1430 oraz 1530 - 1800
wtorek - piątek: 830 - 1430


Sala przeglądowa Ksiąg Wieczystych (pok. 4)
:

poniedziałek: 1000 - 1400 ; 1415 - 1750

wtorek - piątek: 730 - 1130 ; 1145 - 1520

Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:

poniedziałek: 1000 - 1400

Właściwość Wydziału:

Prowadzenie ksiąg wieczystych według właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Informacje dodatkowe:

Opłaty i formularze

Uprzejmie informujemy, iż Elektroniczne Księgi Wieczyste dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl

W celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej należy:

 1. Wypełnić formularz.
 2. Opłacić wniosek:
  • w kwocie 30zł za odpis zwykły
  • w kwocie 60zł za odpis zupełny
  • w kwocie 10zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi
   przy czym opłata musi być uiszczona:
  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Gnieźnie
   NBP O/O Poznań 64 1010 1469 0012 2522 3100 0000
  • NBP O/O Poznań 64 1010 1469 0012 2522 3100 0000- w kasie sądu – poza godzinami otwarcia kasy sądu wniosek można opłacić wyłącznie przelewem na wyżej wskazane konto bankowe (liczy się data zaksięgowania na rachunku bankowy Sądu Rejonowego w Gnieźnie)
  • nie ma możliwości uiszczenia opłaty znakami opłaty sądowej
 3. Dowód wpłaty dołączyć do wniosku – po sporządzeniu i wydaniu odpisu oryginał dowodu wpłaty jest zwracany.
 4. Złożyć wniosek.

UWAGA!
Wniosek, który nie został złożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej – pozostawia się bez nadania biegu.

Odpis wydawany jest w terminie późniejszym w przypadku:

 • braku księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
 • jeżeli księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została przyjęta na stan Wydziału Ksiąg Wieczystych,
 • gdy księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została ujawniona w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,
 • awarii systemu.

Rejestr zmian dla: Wydział V Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-29
Publikacja w dniu:
2019-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sławomir Kaczmarek
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sławomir Kaczmarek
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sławomir Kaczmarek
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-31
Publikacja w dniu:
2017-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Sławomir Kaczmarek
Opublikował:
Sławomir Kaczmarek
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Piotr Stróżyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d