Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału: SSR Arkadiusz Lewandowski

Kierownik Sekretariatu: Ewa Barańczak

Adres:

62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 10
budynek: B, piętro: I, pokój: 19

Telefon:

61 423 93 30

Fax:

61 423 93 19

E-mail:

rodzinny@gniezno.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek: 730 - 1800
wtorek - piątek: 730 - 1530

Godziny urzędowania Przewodniczącego Wydziału:

poniedziałek: 1000 - 1400

Właściwość Wydziału:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (oprócz spraw o: rozwód i separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa) i opiekuńczego:

 • Sprawy dotyczące małoletnich, w szczególności: o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia.
 • Sprawy o alimenty.
 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami.
 • Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie badź przywrócenie władzy rodzicielskiej), o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu osoby małoletniej.
 • Sprawy z zakresu opieki dla osób dorosłych i małoletnich.
 • Sprawy z zakresu kurateli.
 • Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
 • Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Sprawy rozpoznawane na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:

 • Sprawy z zakresu zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób które nie ukończyły lat 18.
 • Postępowania w sprawach o czyny karalne w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17.
 • Wykonywania środków wykonawczych lub poprawczych w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, niedłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

Rejestr zmian dla: Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Kluj
Dokument z dnia:
2021-05-06
Publikacja w dniu:
2021-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sławomir Kaczmarek
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Sławomir Kaczmarek
Opublikował:
Sławomir Kaczmarek
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Bartosz Śrama
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-03
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
Piotr Stróżyk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-12-16
Publikacja w dniu:
2016-12-19
Opis zmiany:
b/d