Skrzynka podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której umieszczono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, posiada konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:


Certum, www.certum.pl,
Sigillum, www.sigillum.pl,
Szafir, www.kir.pl.
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Gnieźnie została udostępniona obywatelom pod adresem: epuap.gov.pl