Rejestry sądowe

Nowa Księga Wieczysta - NKW

Sąd Rejonowy w Gnieźnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Uprzejmie informujemy, iż zawartość ksiąg wieczystych można ogłądać bezpośrednio na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie
(przeglądanie zawartości ksiąg wieczystych w systemie informatycznym).

Adres:

62-200 Gniezno, ul. Franciszkańska 9

budynek: A, parter, pokój: 10

Telefon:

61 423 93 50