Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Dlatego Sąd Rejonowy w Gnieźnie informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi lub przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Interesantów.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Sądu Rejonowego w Gnieźnie. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.