OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI - Km 934/19, Km 1031/19 - w dniu 15-06-2021 roku o godzinie 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

2021-04-22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy
Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, ul. Tumska 3 Gniezno 62-200,
telefon/fax: 614259886, email: gniezno2@komornik.pl, www.komorniksadowygniezno.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Centrala 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004
Sygn. akt Km 934/19, Km 1031/19 Gniezno, dnia 22-04-2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
- UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy mający kancelarię komorniczą
w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 15-06-2021 roku o godzinie 08:30
w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49 odbędzie się
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI
stanowiącej: działkę nr 123/4 o powierzchni 0.07,78 ha zabudowaną dwukondygnacyjnym, w zabudowie bliźniaczej,
podpiwniczonym, murowanym, wybudowanym w technologii tradycyjnej z płaskim dachem budynkiem mieszkalnym o
powierzchni użytkowej 106 m2 oraz jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym, wybudowanym w technologii
tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachówką budynkiem gospodarczym o powierzchni
użytkowej 30,00 m2
. Budynek mieszkalny składa się na parterze z kuchni, dwóch pokoi, łazienki + wc oraz skrytki natomiast
na piętrze znajdują się dwa pokoje, kuchnia + aneks kuchenny, łazienka + wc oraz balkon. Nieruchomość posiada uzbrojenie
w media tj. instalację elektryczną, wodociągowa z sieci miejskiej, kanalizację - kolektor miejski, ogrzewanie - c.o. -
tradycyjne z kotła węglowego. Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa zaś sąsiedztwo stanową grunty zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
położonej: ul. Sportowa 14, Trzemeszno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
należącej do: Stanisława Michalaka w udziale do 1/2 części
zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
pod numerem PO1G/00049200/2.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 204 000,00 zł
Nieruchomość w udziale do 1/2 części oszacowana jest na kwotę: 102 000,00 zł.
Cena wywoławcza udziału 1/2 części jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 68 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie: 10
200,00 zł na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nieruchomość można oglądać w dniu 27-05-2021 roku o godzinie 10:00
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru doku
/mentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
KOMORNIK SĄDOWY
Krzysztof Brzychcy

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI - Km 934/19, Km 1031/19 - w dniu 15-06-2021 roku o godzinie 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10, budynek "B" sala nr 49

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Izabela Grzeszczak
Dokument z dnia:
2021-04-22
Publikacja w dniu:
2021-04-22
Opis zmiany:
b/d