Lekarze sądowi

Wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w celu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania z powodu choroby - dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu udostępnia na właściwej stronie www Sąd Okręgowy w Poznaniu.