Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Szanowni Państwo, w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie pomagamy w załatwianiu spraw osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług „wideotłumacza” PJM, SJM.

1.Osoba uprawniona zobowiązana jest  zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu (budynek A, parter, pok. nr 4)

Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) lub osobę doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Usługa „wideotłumacza” realizowana jest w dni powszednie:

poniedziałek: 1000 - 1400 ; 1415 - 1800

wtorek - piątek: 730 -  1130 ; 1145 - 1520

2.            Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

3.            Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

4.            Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

5.            Szczegółowe informacje udziela pracownik BOI.

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-16
Publikacja w dniu:
2021-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-16
Publikacja w dniu:
2021-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-16
Publikacja w dniu:
2021-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d