I Ns 386/21

OGŁOSZENIE

W dniu 27 maja 2021 r. wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marku Lewandowskim, synu Mariana i Małgorzaty, zmarłym w dniu 03 kwietnia 2017 r. w Gnieźnie, ostatnio stale zamieszkałym w Gnieźnie, ul. Staszica 10/9, 62 – 200 Gniezno, PESEL 40041011638.
Ze złożonym spisem może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza oraz zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

(-)ref.sąd Magdalena Jackowiak

Rejestr zmian dla: I Ns 386/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krystian Lis
Dokument z dnia:
2021-06-07
Publikacja w dniu:
2021-06-07
Opis zmiany:
b/d