I N 520/21

Sygn. akt I N 520/21 Dnia 29 kwietnia 2021r.
P O S T A N O W I E N I E
Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, I Wydział Cywilny
Agnieszka Surówka-Frąckowiak
po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku
na posiedzeniu niejawnym
z wniosku Kamili Szymańskiej
w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku po Helenie Łukomskiej
postanawia:
zarządzić ogłoszenie o złożeniu przez spadkobiercę Kamilę Szymańską w dniu 19 stycznia 2021r. wykazu inwentarza spadku po Helenie Łukomskiej ( nr Pesel 50011213043) zmarłej25 czerwca 2018 roku w Gnieźnie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w 62-200 Gniezno ul. Warszawska 11/5 z pouczeniem, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Agnieszka Surówka-Frąckowiak

Rejestr zmian dla: I N 520/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krystian Lis
Dokument z dnia:
2021-05-31
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krystian Lis
Dokument z dnia:
2021-05-31
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Opis zmiany:
b/d