e-wokanda

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

W celu znalezienia potrzebnych informacji należy dostosować formularz wybierając z dostępnych list rozwijalnych interesujące nas kryteria wyszukiwania. Mamy do dyspozycji dwie możliwości. Filtorowanie po sygnaturze sprawy - w tym celu należy wybrać z list rozwijalnych: numer wydziału, repertorium, rok lub uzupełnić pole "numer sprawy". Filtrowanie po kryteriach "dodatkowe informacje" - w tym celu możemy skorzystać z listy rozwijalnej "Wydział", wybrać datę lub wpisać godzinę lub nr sali.

Jeśli w ciągu najbliższych 14 dni został wyznaczony termin szukanej przez Państwa rozprawy powinna się wyświetlić informacja o terminie rozprawy wraz z godziną i numerem sali.

Informujemy, iż serwer w żaden sposób nie jest połączony z wewnętrzną siecią komputerową Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Przejdź do e-wokandy