E-Sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie.
System dostępny na stronie sądu służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzuli wykonalności

Przejdź na stronę e - Sądu