Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje

 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W POZNANIU 

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
poniedziałek – sobota, godz. 8.00 – 20.00
539 106 106 – dyżury osobiste i telefoniczne specjalisty pierwszego kontaktu
786 160 100 – dyżury telefoniczne w godz. 20.00-08.00 oraz w niedziele i święta

W prowadzonym przez Fundację Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zlokalizowanym przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu, dostępna jest kompleksowa oferta skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych obejmująca m.in.: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacyjną i psychiatryczną. W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą skorzystać w Ośrodku z pomocy psychologicznej.
Na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchomiła również lokalne punkty, w których znajdą odpowiednią pomoc mieszkańcy powiatu złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego oraz powiatu poznańskiego.
 
Szczegóły oraz ważne informacje dostępne pod adresem: http://dzieckowcentrum.org/
 
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie
Osiedle Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
poniedziałek: 12:00-16:00
środa: 12.00-16.00