SĄD REJONOWY W GNIEŹNIE

A A A  

 

Sąd Rejonowy w Gnieźnie
 organizacja
 aktualności
 informacje
 różne

 Sąd Rejonowy w Gnieźnie  
 
 
 
Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy numer konta sum depozytowych dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
 
Od 1 stycznia 2015 roku nie będzie możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu tj. poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów
 
 

Witamy na stronie internetowej
Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

 


Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo przydatne informacje. Wiadomości te powinny ułatwić załatwienie spraw, w których występują Państwo jako strony czy uczestnicy postępowań.

Informacje zawarte na stronie powinny pozwolić Państwu na ograniczenie konieczności osobistego stawiania się w Sądzie do wypadków, gdy wymagane jest osobiste stawiennictwo.

Strona Sądu Rejonowego w Gnieźnie ma wyłącznie charakter informacyjny, a jej zawartość będzie uzupełniana i korygowana. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie co do jej kształtu, przydatności czy zawartości, przesyłane na adres poczty elektronicznej administrator@gniezno.sr.gov.pl

Przypominamy, iż obowiązujące przepisy proceduralne nie pozwalają na skuteczne składanie pism procesowych w formie elektronicznej i dlatego wszelkie dokumenty dotyczące wszczęcia bądź biegu postępowań sądowych muszą być składane na piśmie z zachowaniem obowiązujących wymogów formalnych oraz terminów. Pisma przesyłane pocztą elektroniczną nie będą wywoływały skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.


Sąd Rejonowy w Gnieźnie informuje, że udostępnia pojazd gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych i mających problemy z poruszaniem się.


Pojazd gąsienicowy jest urządzeniem, które służy do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach. Osoby niepełnosprawne, zainteresowane powyższą pomocą proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danego Wydziału Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

 

 


Sąd Rejonowy w Gnieźnie

ul. Franciszkańska 9/10

62-200 Gniezno

tel.: 61 423 93 00

NIP: 7841600883

REGON: 000323909

 

 

Stworzony przez: Piotr Stróżyk, 21-02-2009
Modyfikowany przez: Bartosz Śrama, 07-11-2016
Opublikowany przez: Bartosz Śrama, 07-11-2016